עיסקה ירוקה לישראל-מי יוביל ?


הדו"ח האחרון של של הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים, הצביע על כך שכדור הארץ מתחמם כתוצאה מפעילות בני האדם. העולם כבר התחמם במעלה אחת, ואם לא נתעשת, ההתחממות בהמשך תהיה קטסטרופלית. כבר היום ישנן השפעות שליליות רבות ואם המגמה הנוכחית תימשך הנזקים יתעצמו ללא גבול הן לאדם והן לחי ולצומח.

הדו"ח גם הצביע על כך שעל מנת להגביל את ההתחממות לסך הכל עוד חצי מעלה, העולם בכללותו יצטרך להקטין פליטת גזי חממה ב 45% עד 2030 ולההפסיק לגמרי לפלוט גזי חממה נט עד 2050.

על מנת לשמור את ההתחממות לסך הכל עוד מעלה, העולם בכללותו יצטרך להקטין פליטת גזי חממה ב 25% עד 2030 ולההפסיק לגמרי לפלוט גזי חממה נט עד 2070.

ברור שמבחינה טכנית הדבר אפשרי. השמש היא מקור אנרגיה בלתי נדלה, ואין בעייה טכנית לספק את כל צורכי האנרגיה של האנושות ממקורות אנרגיה מתחדשות.

הבעייה העיקרית היא פוליטית ואנושית. על מנת שתהיה הורדה משמעותית של פליטת גזי חממה, יידרשו שיינויים רבים בהתנהגויות בני אדם ובהחלטות המדינות השונות.

בארצות הברית ישנם ניצנים ראשוניים של הכרה בצורך לעשות מעבר מהיר לשימוש באנרגיה מתחדשת. במקרה של ארצות הברית, הכוכבת העולה היא Alexandria Ocasio-Cortez שנהייתה הדוברת העיקרית של המגמה הנדרשת קרי מעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת במסגרת כעין עיסקה ירוקה או green deal . העקרונות של ה green deal שמוצע בארה"ב הם די פשוטים: מעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת ומימון עלויות מעבר באמצעות העלאת מיסים על העשירים. הצעה זו זוכה לפופולריות גבוהה בארצות הברית.

בארץ, לעומת זאת, אני עדיין לא רואה בשדה הפוליטי מפלגה או מנהיג שירים את דגל של התחדשות אנרגטית. מדינת ישראל מפגרת אחרי הרבה ממדינות העולם בשימוש באנרגיה מתחדשת, כאשר רק כשלושה אחוז מהחשמל הנצרכת מקורה מאנרגיה מתחדשת. בארצות הברית, לעומת זאת, הגיעו כבר לשמונה עשרה אחוז אנרגיה מתחדשת מכלל צריכת האנרגיה, ובגרמניה- קרוב לארבעים אחוז.

מבין המפלגות בארץ, מרץ טוענת שהיא המפלגה הירוקה ביותר. אך בתחום המעבר המתבקש לאנרגיה מתחדשת היא מסתפקת בדרישה צנועה מאד: מעבר לאנרגיה מתחדשת בקצב של אחוז אחד לשנה. יעד זה מגוחך לעומת הדרוש מבחינה אקולוגית כפי שפירטתי למעלה. בקצב הזה יקח למדינת ישראל מאה שנה לעבור לאנרגיה מתחדשת. היעד של מרץ די דומה ליעד שהציג יובל שטייניץ שר האנרגיה למעבר של מדינת ישראל לעשרים אחוז אנרגיה מתחדשת עד 2020 .

כל שאר המפלגות מסתפקות במקרה הטוב בכמה משפטים לא מחייבים על החשיבות של איכות הסביבה ותו לא. במקרה הפחות טוב הן לא מזכירות הנושא בכלל . כמובן ישנן מפלגות שעדיין לא החליטו מה המצע שלהם יכיל או אם יוציאו מצע בכלל .

רשמתי התייחסות מפורטת למצע של כל המפלגות נכון לעכשיו כאן

הגיע הזמן שהמפלגות השונות תתייחסנה ברצינות לצורך הדחוף למעבר לאנרגיה מתחדשת. אני חושב שמפלגות שתעשינה כך ירוויחו גם אלקטורלית בבחירות הקרובות.

יעקב גלאוזיוס

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email