פרק מתבקש למצעי המפלגות


היות שהדו"ח האחרון של של הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים, הצביע על כך שכדור הארץ מתחמם בקצב מהיר כתוצאה מפעילות בני האדם, והיות שהדו"ח גם הצביע על כך שבכדי שהתחממות לא תחרוג ממעלה וחצי כל מדינות העולם יצטרכו להקטין פליטת גזי חממה ב 45 % עד 2030 וב 100% עד 2050.

 אנו מקבלים את הקביעה של הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים ונקפיד על כך שכל ממשלה בהשתתפותנו יישם תוכנית חירום להקטנת פליטת גזי חממה מישראל בהתאם להמלצות קרי 45 % עד 2030 וב 100% עד 2050. 

הערות – האמצעים להביא לכך הם די פשוטים ברמת העיקרון. העברת מירב ייצור החשמל למקורות מתחדשים והעברה מדורגת של אמצעי התחבור לעבוד על חשמל.

כמובן יהיה צורך בתוכנית מסודרת אך הדברים בהחלט ישימים. עובדה שקליפורניה אימצה מזמן תוכנית לעבור ל 100 % אנרגיה מתחדשת ולא מזהמת עד 2045.

קישורים

המלצות הפאנל של האו"ם לקובעי מדיניות

Print Friendly, PDF & Email