מצע סביבתי מומלץ

מטרות

 1. שימור עולם החי והצומח.
 2. התאמת כלכלת ישראל לעתיד וללא פליטות גזי חממה נטו.
 3. רווחה כלכלית לשכבות רחבות.

דגשים:

 1. יבוצעו התאמות בסעיפי המיסוי והמכס השונים להבטיח שלא היה פגיעה בשכבות החלשות ובמעמד הביניים.
 2. יבוצעו התאמות בסעיפי המיסוי והמכס השונים להבטיח שלא היה פגיעה בתעשיה הרגילה בישראל.

לביצוע סעיפים מרכזיים

 1. אימוץ יעדי IPCC לקיצוץ פליטות 50% עד 2030 יחסית ל 2010  , איפוס פליטות נטו לפני 2050.
 2. החלת מס פחמן בגובה 100 אירו על כל טון פליטות co2  (או שווה ערך גזים אחרים).
 3. איסור ייבוא בשר ומוצרים חקלאים ממדינות שבהן יש פגיעה בטבע וביערות (בפרט אזור אמזונס).
 4. חיוב של משרדי הממשלה וחברות לתת מידע על טביעת רגל פחמית בפועל.
 5. אישור פרויקטים תשתיות תותנה בהתאמה ליעדים פליטות הנ"ל.
 6. פיקוח אפקטיבי על מזהמים גדולים ובפרט תשתיות הגז.
 7. הפסקת השיווק של גזי קירור שיגרמו לאפקט החממה עם שחרורם. תוכנית ממשלתית מסודרת לאסוף גזי קירור בשימוש היום.
 8. תקן ירוק למבנים ותשתיות.
 9. לא יינתנו סובסידיות לתשתיות או תעשיות מזהמות.
 10. הקמת גוף מייעץ מקצועי ועצמאי  לממשלת ישראל פאנל ישראל לשינוי אקלים.
 11. הנ"ל יחוקק בצורה מחייבת באמצעות חקיקה (חוק אקלים).

ובפרט:

 1. העלאת קצב מעבר ייצור חשמל למתחדשות כך שלפחות 50% ב 2030 יבוא ממתחדשות ..

 

 

Print Friendly, PDF & Email