הרהורים בנושאי מלחמה ושלום בארץ ובמרחב

אני חייב להודות שלעתים קרובות נמנעתי מלכתוב בנושא מלחמה ושלום במזרח התיכון. הנושא לא קל, די קרוב לבית ואולי קשה לכסות את כל ההיבטים בצורה מקיפה. עם זאת, האירועים האחרונים הביאו אותי לידי הכרה שזה נושא שאני חייב להתייחס אליו. אציין במיוחד, את קיבוץ ניר עוז. אני מכיר מקרוב הקיבוץ. ביקרתי בקביעות במפעל נירלט הצמוד … להמשך קריאה